Najwcześniejsze zapiski o nazwisku TURSKI pochodzą z około XII wieku.
Z racji tego, że nazwisko to pieczętuje się różnymi herbami,
skupiam się przede wszystkim na własnej linii związanej z herbem Rogala.

Turscy pieczętujący się herbem Rogala wywodzą się z łęczyckiego, a ich gniazdem rodowym są dobra Turze Rogi.
Stamtąd część z nich wyszła w świat m.in. w okolice Poznania i Gniezna (stąd mają pochodzić moi przodkowie).

Z linii herbu Rogala wywodzą się m.in.: Bogusz - kasztelan koniński i lędzki w roku 1395,
Feliks - w roku 1726 marszałek Trybunału Koronnego
oraz także Feliks - w roku 1765 biskup chełmiński, w 1771 biskup łucki, w roku 1790 biskup krakowski
i Kazimierz - w roku 1742 marszałek Trybunału Koronnego.

* * *

Występuje przynajmniej kilka rodów o tym nazwisku, które pieczętowały się innym herbem niż Rogala.
Używane były następujące: Dębno, Dołęga, Gryf, Janina, Junosza, Kuszaba, Ogończyk, Warnia, Zagłoba.
Niewiadomo czy rody powstały oddzielnie, czy też miały wspólnego protoplastę.

* * *

Wiele znanych osób nosiło lub nosi nazwisko Turski.

* * *

Turscy wszystkich krajów łączcie się!!! Realizacji tego szczytnego hasła służy Książka Adresów E'mail,
pozwala ona na wysłanie wiadomości do wybranych z listy osób o nazwisku Turski.


Powrót
Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl
www.republika.pl